پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوای کتب درسی

پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوای کتب درسی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوا کتب درسی علوم تربیتی دانشجویان دانشگاهی دانشجو معلم

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوای کتب درسی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوای کتب درسی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل zip
حجم فایل 6105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

 پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوای کتب درسی ص 45-78  را شامل می شود .

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تحلیل محتوای کتب درسی

پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)

پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)

دانلود پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)

دانلود پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)

پاورپوینت
فصل 13 
کتاب سنجش فرایند
فراورده های 
یادگیری
سنجش با استفاده از 
کارپوشه
دانلود
علوم تربیتی
رشته
دانشگاهی
سریع
دانشجو
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل zip
حجم فایل 1357 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

پاورپوینتی از  فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه) توسط عده ای از دانشجویان در 31 اسلاید تهیه شده است .

دانلود پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)

پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

دانلود پاووینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

دانلود پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

پاورپوینت
 ارزشها و نگرش ها 
کتاب
 مبانی نظری 
مهارت های
 آموزش علوم
علوم تربیتی
دانشجو معلم
دانشگاهی
سریع
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2790 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

پاورپوینت درس  ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم که کتابی برای مراکز تربیت معلم می باشد تنظیم شده است که دوستان عزیز می توانند استفاده ببرند .

دانلود پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

پاورپوینت کامل فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت کامل فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی

دانلود پاورپوینت کامل فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی علوم تربیتی پیام نور تربیت معلم دانشجویان دانشگاهی سریع

دانلود پاورپوینت کامل فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی

د انلود پاورپوینت کامل فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 460 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

 پاورپوینتی کامل از فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی از دکتر علی علاقه بند  در 22 اسلاید تدوین شده است امیدوارم رضایت کافی را از خرید این فایل داشته باشید .

دانلود پاورپوینت کامل فصل 8 کتاب اصول مدیریت آموزشی

حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4

حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4

دانلود حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4

دانلود حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4

دانلود حل تمرین
 کتاب سیستم های فازی 
کنترل فازی تشنه لب فصل 4
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 828 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
توضیحات :

حل تمرین های فصل چهارم کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)؛(به غیر از پاسخ تمرین۵).

در حل تمرین ها تلاش شده تا ساده ترین روش انتخاب شود.

(پاسخ ها به صورت دست نویس هستند)

صحت پاسخ ها توسط استاد درس تایید شده اند.

دانلود حل تمرین کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی تشنه لب فصل 4

خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری

خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری

خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری

دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری

دانلود
کتاب
خلاصه
نظریه
نظریه های روان درمانی
مشاوره
جرالد کوری
جرالد کری
ترجمه یحیی سید محمدی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

در این فایل، خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی یحیی سید محمدی برای شما عزیزان آماده شده است.

دانلود خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی جرالد کوری

جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook

جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook

دانلود جواب تمرینات کتاب ۳ American English File

دانلود جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook

دانلود جواب 
تمرینات کتاب
 ۳ American English File
دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5489 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

دانلود جواب تمرینات کتاب3 American English File Workbook در قالب pdf تعداد صفحات 10

دانلود جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook

جواب تمرینات کتاب 4 American English File Student book

جواب تمرینات کتاب 4 American English File Student book

دانلود جواب تمرینات کتاب ۴ American English File Student book

دانلود جواب تمرینات کتاب 4 American English File Student book

دانلود جواب تمرینات کتاب
۴ American English File Student book
دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67

تایپ شده و با قابلیت کپی برداری
شامل پاسخ تمرینات کتاب از درس ۱ تا آخر درس

دانلود جواب تمرینات کتاب 4 American English File Student book

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم

دانلوداقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم

دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم

دانلود
اقدام پژوهی
 چگونه توانستم
 قسمت آشنایی 
با خودرو 
 کتاب حرفه و فن 
سال سوم راهنمایی
 باوسایل کمک آموزشی
  برای دانش آموزان
 جذاب کنم
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

فهرست مطالب

چکیده. 3

کلمات کلیدی :. 3

مقدمه: 4

توصیف وضعبت موجود:. 7

بیان مسائل:. 8

فرضیه:. 8

شواهد(1). 9

توضیح تعاریف وواژگان: 9

ابزارهای اطلاعاتی: 9

یافته های علمی: 10

- ویژگی های وسایل کمک آموزشی. 15

- فواید استفاده ازوسایل كمك آموزشی :. 16

-نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس. 17

-مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی. 18

عمده ترین دلایل و موانع  عدم کاربرد معلمان از وسایل کمک آموزشی درکلاسهای درس. 20

وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تحصیلات والدین:. 21

تاثیروضعیت مالی والدین دریادگیری کودکان. 22

نتیجه‌:. 25

پیشینه تحقیق: 28

تحلیل وتفسیر داده ها. 28

الگوی شش پرسش:. 29

ارائه راه حل موقت :. 29

اجرای راه حل: 30

شروع تدریس:. 30

شواهد(2) ابزارهای اطلاعاتی:. 31

گرد آوری اطلاعات:. 31

ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار:. 32

راهکارها وپیشنهادات :. 34

منابع. 35

چکیده  

باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد، برخودم لازم دیدم که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه  آن درکلاس وفوائد آن  در زندگی باشم.

دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک

دانلود دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک

دانلود حل المسائل 
کتاب دینامیک خاک
دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7943 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

 

دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک

دانلود دانلود حل المسائل کتاب دینامیک خاک

صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد