خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

دانلود خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

کتاب حسابرسی پیشرفته
دکتر یحیی حساس یگانه
اهداف حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

شامل:

اهداف حسابرسی

موضوع و پدیده های تجربی

حسابرسی، واقعیت اقتصادی، تقریر ادبیات

کیفیت اطلاعاتی و حسابرسی

حسابرسی و ارزش افزوده

ابعاد اطلاعات حسابرسی

وظایف انسانی، تضاد و حسابرسی

بیان هدف حسابرسی

معیارهای کیفیت اطلاعات و حسابداری

اهداف بنیادی حسابرسی

تحول هدف های حسابرسی

پژوهش تجربی در مورد ماهیت و هدف های حسابرسی

دانلود خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی