خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی

خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی

دانلود خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی

خلاصه کتاب حسابرسی پیشرفته
دکتر یحیی حساس یگانه
فرضیات بدیهی حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 222 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی

شامل:

مقدمه

بدیهی فرضیات ماهیت

حسابرسی فرضیات بدیهی

فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی

فرضیات بدیهی رفتاری حسابداری

فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی

تایید، اثبات و گواهی

دانلود خلاصه فصل هفتم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان فرضیات بدیهی حسابرسی